full screen background image

Projektowanie

- opracowanie wytycznych projektu inwestycyjnego na podstawie potrzeb wyrażonych przez inwestora,
- określenie danych wyjściowych dla inwestycji w zakresie budżetu, projektu architektonicznego,
- wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych, ale również projektów poszczególnych branż nowych inwestycji, adaptacji, modernizacji itp.,
- opracowania obiektów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych oraz rolniczych,
- wykonanie projektu budżetu i harmonogramu inwestycji,
- wspomaganie przygotowania planu finansowania inwestycji,
- opracowanie zestawienia potencjalnych projektantów,
- wsparcie w opracowaniu umów dla pracowni projektowych,
- pomoc w wyborze firm wykonawczych,
- weryfikacja dokumentacji wykonawczej,
- podsumowanie i raport z projektu wraz z przekazaniem zebranych danych dla potrzeb Inwestora,
- w ramach realizacji inwestycji możemy również pełnić funkcję generalnego projektanta.